صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۶۲) (۱) (۸۹.۷۱) (۹۷.۴۶)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۹ ۰.۱۷ ۴۰.۵۴ ۸۷.۳۲
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱.۹ ۰ ۹۷,۵۱۴.۱۷ ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۸۴ ۰.۲۲ ۲,۰۲۶.۳۶ ۱۱۹.۴۸
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۰۱) (۱.۳۹) (۹۷.۵۳) (۹۹.۳۹)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۱.۰۲) ۰.۰۷ (۹۷.۶۴) ۳۱.۳۳
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۱۱) (۰.۳) (۳۳.۴۹) (۶۶.۶۹)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ (۰.۴۶) ۱.۲۱ (۸۱.۶۴) ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ (۰.۱۲) ۰ (۳۵.۶۷) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ (۱.۱۶) ۰.۸۳ (۹۸.۵۸) ۱,۹۴۶.۷
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۱.۱۴) (۰.۷۷) (۹۸.۴۸) (۹۴.۰۷)
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۴۵ (۰.۸۱) ۴۱۸.۲۲ (۹۴.۹۲)
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۸۱ ۲.۰۳ ۲,۴۸۸,۹۴۰.۷۳ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹