صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۱۸,۴۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۱,۵۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۴۵۵,۷۶۳,۷۸۵,۲۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۳۹,۳۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۱۱,۸۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۱۱,۸۵۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴,۹۳۹,۳۹۰ ۴,۹۱۱,۸۵۲ ۰ ۰ ۷,۳۱۸,۴۱۱ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۲۱۸,۴۱۱ ۳۵,۴۵۵,۷۶۳,۷۸۵,۲۵۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۴,۷۵۳,۳۱۳ ۴,۷۲۶,۸۴۱ ۰ ۰ ۷,۳۱۸,۴۱۱ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۲۱۸,۴۱۱ ۳۴,۱۲۰,۲۸۲,۴۸۵,۵۵۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۴,۷۵۳,۵۲۳ ۴,۷۲۷,۰۵۲ ۰ ۰ ۷,۳۱۸,۴۱۱ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۲۱۸,۴۱۱ ۳۴,۱۲۱,۸۰۳,۵۵۰,۷۲۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۴,۷۵۳,۷۳۴ ۴,۷۲۷,۲۶۳ ۰ ۰ ۷,۳۱۸,۴۱۱ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۲۱۸,۴۱۱ ۳۴,۱۲۳,۳۲۴,۸۷۲,۸۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۴,۷۵۳,۹۴۵ ۴,۷۲۷,۴۷۳ ۰ ۲۹,۴۵۲ ۷,۳۱۸,۴۱۱ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۲۱۸,۴۱۱ ۳۴,۱۲۴,۸۴۶,۴۵۱,۸۰۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۴,۶۱۴,۸۱۸ ۴,۵۸۹,۰۴۵ ۰ ۰ ۷,۲۸۸,۹۵۹ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۱۸۸,۹۵۹ ۳۲,۹۹۰,۴۵۴,۵۲۹,۹۷۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۴,۵۴۰,۲۷۳ ۴,۵۱۴,۹۳۶ ۰ ۰ ۷,۲۸۸,۹۵۹ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۱۸۸,۹۵۹ ۳۲,۴۵۷,۶۸۶,۷۳۰,۰۸۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۴,۵۴۲,۰۶۴ ۴,۵۱۶,۷۱۸ ۰ ۳۸۵,۴۰۶ ۷,۲۸۸,۹۵۹ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷,۱۸۸,۹۵۹ ۳۲,۴۷۰,۴۹۹,۳۶۲,۹۴۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۴,۳۷۸,۹۹۶ ۴,۳۵۳,۶۲۰ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۳۰,۰۵۵,۴۴۴,۳۱۵,۶۵۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۴,۲۰۶,۰۷۰ ۴,۱۸۱,۲۷۰ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۲۸,۸۶۵,۶۱۸,۳۲۷,۶۸۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۴,۲۰۶,۲۶۴ ۴,۱۸۱,۴۶۴ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۲۸,۸۶۶,۹۵۷,۲۴۷,۳۹۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۴,۲۰۶,۴۵۸ ۴,۱۸۱,۶۵۸ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۲۸,۸۶۸,۲۹۶,۴۳۲,۳۲۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۴,۳۰۵,۵۴۲ ۴,۲۸۰,۰۶۵ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۲۹,۵۴۷,۶۵۲,۹۹۲,۸۶۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۴,۳۳۹,۳۰۰ ۴,۳۱۳,۹۳۵ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۲۹,۷۸۱,۴۷۸,۵۷۹,۶۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۴,۴۸۲,۷۶۲ ۴,۴۵۷,۴۸۳ ۰ ۱۵۹,۱۴۹ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۰ ۰ ۶,۹۰۳,۵۵۳ ۳۰,۷۷۲,۴۷۰,۳۶۴,۶۴۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴,۵۹۳,۵۶۶ ۴,۵۶۶,۷۲۰ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۳۰,۷۹۹,۸۰۶,۴۹۶,۱۱۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۴,۵۴۶,۰۵۳ ۴,۵۱۹,۳۶۴ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۳۰,۴۸۰,۴۱۴,۰۵۷,۷۲۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۴,۵۴۶,۲۳۶ ۴,۵۱۹,۵۴۷ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۳۰,۴۸۱,۶۵۲,۴۳۸,۳۱۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۴,۵۴۶,۴۲۰ ۴,۵۱۹,۷۳۱ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۳۰,۴۸۲,۸۹۱,۲۸۵,۱۹۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۴,۶۸۰,۶۴۶ ۴,۶۴۷,۰۷۸ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۰ ۰ ۶,۷۴۴,۴۰۴ ۳۱,۳۴۱,۷۷۴,۸۲۱,۸۷۹