صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ بیانیه ی سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ بیانیه ی سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود