صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
دارندگان واحدهای ممتاز

ردیف

تعداد واحد ممتاز

نام دارنده واحد ممتاز

درصد

1

26240

سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

5%

2

10

توسعه فن آوری مدبران خلیج فارس

0%

3

414750

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

79%

4

26250

پتروشیمی پارس

5%

5

26250

پتروشیمی فجر

5%

6

26250

پتروشیمی مبین

5%

7

5250

گروه پتروشیمی ایرانیان

1%