صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۳۷ ۰ ۲۹۰.۰۵ ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۵۲) (۱.۴) (۹۹.۶۳) (۹۹.۴۲)
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۱۳) (۱.۹۱) (۹۸.۴۳) (۹۹.۹۱)
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۸۵ ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۹۴ (۰.۴۱) ۲,۸۹۹.۷۶ (۷۷.۹۶)
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۲.۷۹) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۲۸ ۰ ۱۷۹.۶۶ ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۸۶ ۱.۸۸ ۸۳,۶۲۷.۴۸ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱.۵۴ ۰.۳۹ ۲۵,۹۹۰.۸۶ ۳۱۴.۱۱
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۱۶ ۱.۵۷ ۶,۵۳۸.۰۳ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ (۰.۶۳) ۰.۵۷ (۹۰.۰۳) ۶۹۷.۸۷
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۱۷ ۱.۸۱ ۸۷.۴۷ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۳۱) (۰.۳۲) (۶۸.۱۲) (۶۹.۳۳)
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱.۵۵ ۰.۸۱ ۲۷,۵۸۱.۳۴ ۱,۷۶۷.۹۸
۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱.۹۳ ۰.۷۴ ۱۰۵,۶۹۹.۰۵ ۱,۳۸۱.۶۹
۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۱.۵۵ ۰.۷۷ ۲۷,۰۲۲.۰۹ ۱,۵۴۱.۶۸
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱.۳۴ ۱.۰۵ ۱۲,۹۵۰.۶۱ ۴,۴۰۶.۷۳