صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۱۶ ۲.۴۶ ۶,۵۹۵.۴۷ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۵۵ ۲.۱۶ ۶۵۱.۰۱ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۱ ۲.۴۸ ۱۹۹,۱۵۴.۷۴ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۳.۲۴) (۰.۸۳) (۱۰۰) (۹۵.۱۵)
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۲) ۰ (۵۱.۸۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۳۵ ۲.۰۸ ۱۳,۱۰۴.۱۸ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۲.۸۵) (۰.۷۲) (۱۰۰) (۹۲.۹)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲.۸۸ ۲.۳۶ ۳,۱۱۲,۶۸۹.۴۳ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۴۹) (۱.۶۶) (۸۳.۴۶) (۹۹.۷۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۴) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۲.۱۵) ۰.۰۷ (۹۹.۹۶) ۲۹.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۴.۴۸) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)