صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۳.۶۴ ۲.۳۳ ۴۷,۲۵۲,۸۳۰.۰۷ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۶۵ ۰.۶۳ ۳۸,۶۰۸.۷۳ ۹۰۲.۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۸ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۰.۳۹) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۴ ۲.۶۷ ۵۷۵,۶۰۴.۱ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۷۸) (۱.۶۴) (۹۴.۳۱) (۹۹.۷۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۹۷ ۰.۳۹ ۳,۳۰۳.۶۲ ۳۱۷.۳۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۱۲ ۱.۵۶ ۵,۸۲۹.۹ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۰۲) ۱.۲۹ (۸.۰۲) ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ (۰.۱) ۰.۳ (۲۹.۵۳) ۱۹۸.۶۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۴۸ ۲.۴۹ ۲۱,۰۱۰.۵۲ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ (۰.۳۹) ۰.۴۸ (۷۶.۴۱) ۴۶۷.۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۹۲) (۰.۲۲) (۹۶.۵۴) (۵۵.۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۰۶ ۱.۵۴ ۴,۶۴۵.۲۸ ۲۶,۲۰۰.۴