صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۵۴ ۱.۸۲ ۲۶,۴۳۷.۰۱ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۱.۰۷) (۰.۳۲) (۹۸.۰۳) (۶۸.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۴.۰۵ ۳.۷۲ ۱.۹۷E+۰۸ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (۲.۴۷) ۱.۳۴ (۹۹.۹۹) ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۱۳) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۲.۷۵) (۲.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۲.۶۷) (۱.۵۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۶۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳.۲۴ ۰.۷ ۱.۱۵E+۰۷ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵.۵۷ ۲.۷۶ ۳.۹۶E+۱۰ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۲.۱۷ (۱.۹۳) ۲۵۰,۷۱۹.۸۶ (۹۹.۹۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۳.۹۵) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۰.۵ (۰.۳۷) ۵۱۸.۰۶ (۷۴.۱۸)