صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۳.۳۴) (۱.۳۵) (۱۰۰) (۹۹.۳)
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۴۵ ۱.۲۳ ۴۲۱.۵۸ ۸,۴۹۵.۰۲
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۲.۴۴) (۰.۵۶) (۹۹.۹۹) (۸۷.۲۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۰.۰۴) ۱.۵۸ (۱۴.۷۱) ۳۰,۲۷۰.۸۷
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ (۰.۰۸) ۰ (۲۵.۹۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳.۶۹ ۳.۷۳ ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲ ۱.۸۲ ۱۳۸,۸۷۸.۷۲ ۷۲,۵۶۳.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ (۰.۱۹) ۱.۳ (۴۹.۴۵) ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۱.۱۷) ۰.۷۸ (۹۸.۶۵) ۱,۵۹۲.۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۸۸ ۲.۱۸ ۲,۳۷۰.۹۷ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ (۱.۲۷) ۰.۷۵ (۹۹.۰۴) ۱,۴۵۱.۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ (۰.۱) (۰.۲۷) (۳۱.۶۴) (۶۲.۷۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ (۱.۳) (۲.۰۴) (۹۹.۱۵) (۹۹.۹۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (۱.۰۶) (۱.۷۷) (۹۷.۹۸) (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۱.۱۵) (۲.۱۴) (۹۸.۵۳) (۹۹.۹۶)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰