صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳.۹۱ ۲.۱۸ ۱.۲۲E+۰۸ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۳.۰۲ ۱.۹۶ ۵.۱۴E+۰۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱.۶۴ ۰.۰۹ ۳۷,۹۹۰.۰۹ ۳۶.۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۰۴) (۰.۹) (۱۳.۴۱) (۹۶.۳۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳.۷۵ ۲.۵۴ ۶.۷۶E+۰۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۴.۱۲ ۳.۰۱ ۲.۵۳E+۰۸ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۶۸) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۱.۶۸) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۲.۳) (۱.۹) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۷۹) ۰.۳۸ (۹۴.۳۷) ۲۹۲.۴۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۳.۲۲) (۰.۶۲) (۱۰۰) (۸۹.۸۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۲.۳۹) (۰.۳۵) (۹۹.۹۹) (۷۲.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۰۵ ۲.۷۲ ۴,۳۹۱.۳۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۲.۷۴) (۰.۷۸) (۱۰۰) (۹۴.۳۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۹۴) (۰.۴۵) (۹۶.۸۱) (۸۰.۴۸)