صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به ۲٩ اسفند ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۰ دی ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی چهار ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت های مالی مربوط به دوره مالی چهار ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صورت وضعیت صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۳۰ آبان ماه ۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ گزارش وضعیت عملکرد دوره مالی یک ماهه و چهار روزه دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورت های مالی مربوط به دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ صورت وضعیت پورتفوی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی مربوط به دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش وضعیت عملکرد دوره مالی یک ماهه و چهار روزه دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۹۸ دانلود