صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تاییدیه سازمان مجمع تغییرات امیدنامه مورخ ۷ خرداد ماه ۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ پیوست مجمع ۷ خردادماه۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ صورتجلسه افزودن نماد به جدول تعهدات تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تاییدیه سازمان مبنی بر افزایش ه.نرم افزار و دریافت تسهیلات مالی تغییرات امیدنامه