صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ پیوست مجمع ۷ خردادماه۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تاییدیه سازمان مبنی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ روزنامه تغییر محل فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تاییدیه سازمان مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه