صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ روزنامه تغییر محل فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تاییدیه سازمان مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساسنامه