صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق یا هزینه نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 9-3 این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 9-3 روزانه محاسبه و در حساب‌هاي صندوق منظور می‌شود.

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل پانزده در ده هزار(0/0015) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه دو درصد ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سه درهزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و دو درصد از سودحاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز سرمایه گذار در آن
4 کارمزد متولي سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق به طوري که حداقل کارمزد متولي 120 میلیون و حداکثر کارمزد 400 میلیون ریال باشد
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت  150 ميليون ريال به ازاي هر سال مالي
6 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 3 در هزار ارزش خالص دارائيهاي صندوق
7 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 450 ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير
کارمزد ابطال ندارد
مدير