صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع مؤسس صندوق مورخ 13 اسفندماه97
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست