صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق مورخ 7 خرداد ماه99 ساعت 14
منبع -
مقدمه از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت14:00مورخ1399/03/07در محل تهران -ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی- ساختمان رایان ونک-طبقه 5 واحد 506 برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
متن خبر
پیوست